Web Directors

Arş. Gör. Emine TEMEL

Arş. Gör. Harun KORKMAZ

27/03/2017
60 hits

İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi, Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080

İstanbul-TÜRKİYE Tel: 0 212 532 84 01

E-mail: turkiyatmecmuasi1924@gmail.com