Managing Board

Prof. Dr. Fikret TURAN

Yrd. Doç. Dr. Esra ÖZSÜER

Arş. Gör. Dr. Hande GÜNÖZÜ

Arş. Gör. Harun KORKMAZ

Arş. Gör. Emre KURBAN

Arş. Gör. Emine TEMEL

27/03/2017
102 hits

İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi, Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080

İstanbul-TÜRKİYE Tel: 0 212 532 84 01

E-mail: turkiyatmecmuasi1924@gmail.com