Editorial Board

Prof. Dr. Fikret TURAN

Doç. Dr. İbrahim ÇEŞMELİ

Doç. Dr. Abid Nazar MAHDUM

Yrd. Doç. Dr. Ömer KUL

27/03/2017
151 hits

İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi, Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080

İstanbul-TÜRKİYE Tel: 0 212 532 84 01

E-mail: turkiyatmecmuasi1924@gmail.com