Türkiyat Mecmuası

Türkiyat Mecmuası 1925’ten 1997’ye kadar 20 cilt olarak yayımlanmıştır. Mecmuanın ilk iki cildi Arap harfleriyle, diğer ciltleri ise Latin harfleriyle basılmıştır. İlk altı cilt, Köprülüzâde Mehmed Fuad Bey’in müdürlüğünde, VII-VIII. cilt Reşit Rahmeti Arat’ın, IX-XIII. ciltler Cavid Baysun’un, XIV. cilt Fahir İz’in, XV-XVII. ciltler Ahmet Caferoğlu’nun, XVIII. cilt Mehmet Kaplan’ın, XIX. cilt Sadeddin Buluç’un ve son olarak XX. cilt de Kemal Eraslan’ın müdürlüğü döneminde hazırlanmış, ancak 1997 yılında basılmıştır. 1997-2011 yılları arasında yayın hayatına uzun bir fasıla girmiş olan Mecmua, 2011 yılında Kemal Yavuz’un müdürlüğü döneminde yayın hayatına tekrar başlamış olup, bu tarihten itibaren senede iki sayı olmak üzere yayımlanmaktadır.

 • I. cilt, Ağustos 1925, İstanbul, 1925.
 • II. cilt, 1926, İstanbul, 1928.
 • III. cilt, 1926-1933, İstanbul, 1935. 
 • IV. cilt, 1934, İstanbul, 1934.
 • V. cilt, 1935, İstanbul, 1936.
 • VI. cilt 1936-1939, İstanbul, 1939.
 • VII-VIII. cilt, cüz I, 1940-1942; cüz II, (1943-1945), İstanbul, 1945.
 • cilt, 1946-1951, İstanbul, 1951.
 • IX. cilt, 1946-1951, İstanbul, 1951.
 • X. cilt, 1951-1953, İstanbul 1953.
 • XI. cilt, 1954, İstanbul, 1954.
 • XII. cilt, 1955, İstanbul, 1955.
 • XIII. cilt, 1958, İstanbul, 1958.
 • XIV. cilt, 1964, İstanbul, 1965.
 • XV. cilt, 1968, İstanbul, 1969.
 • XVI. cilt, 1971, İstanbul, 1971.
 • XVII. cilt, 1972, İstanbul, 1972.
 • XVIII. cilt, 1973-1975, İstanbul, 1976.
 • XIX. cilt, 1977-1979, İstanbul, 1980.
14/03/2017
515 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi, Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080

İstanbul-TÜRKİYE Tel: 0 212 532 84 01

E-mail: turkiyatmecmuasi1924@gmail.com