Etik İlke ve Kuralları

   BİLİM VE SANATTA ETİK İLKELERİ

TMJOT, tüm üyelerinin kişisel onurunu, bireysel kimliğini, meslekî saygınlığını tanır ve akademik etik ilkelerinin TMJOT topluluğunu kapsayan en vazgeçilmez değerler zinciri olduğuna inanır. Akademik etik ilkeleri aşağıdaki beş temel değer üzerine kurulur:

 1. Dürüstlük,
 2. Güven,
 3. Adalet,
 4. Saygı,
 5. Sorumluluk.

TMJOT’nin her türlü bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve bunlarla ilişkili diğer etkinliklerde uyulmak üzere temel saydığı başlıca ilkeler şunlardır:

Araştırma Etiği Temel İlkeleri

 1.  Bilimsellik ilkesi: Veriler, bilimsel yöntemlerle elde edilir. Bunların değerlendirilmesi, yorumu ve kuramsal sonuçların elde edilmesinde de bilimsel yöntemlerin dışına çıkılmaz ve sonuçlar saptırılamaz. Elde edilmemiş sonuçlar araştırma sonuçlarıymış gibi gösterilemez.
 2. Bilimsel araştırmalarda “yaşama saygı” ve “deneklere/ danışılanlara zarar vermeme” ilkesi: Araştırmalarda deneklere, danışılanlara ve araştırmaya ya da sanatsal etkinliğe konu olan her türlü doğal veya kültürel varlığa zarar vermemek esastır. Denekler ve danışılanlar, olası riskler konusunda açık biçimde bilgilendirilmeli ve deneye / incelemeye katılım kararının etki ve baskı altında olmaksızın özgürce verilmesi ilkesine uymaya özen gösterilmelidir. İnsan verileri içeren araştırmalar için katılımcıların kişisel verilerinin kullanımı, saklanması ve paylaşımı konularında bilgilendirilmiş olmaları ve onayları alınmalıdır.
 3. Araştırmalara katılmama özgürlüğü ilkesi:  Araştırmacılar, kendi bireysel kanılarına göre zararlı sonuçlara veya onaylamadıkları uygulamalara yol açabilecek araştırmalara veya açıklamalara katılmama hakkına sahiptir. Hiçbir araştırmacı belirli bir görüşü, düşünceyi ya da eylemi desteklemeye, savunmaya, dile getirmeye veya toplu açıklamalara katılmaya zorlanamaz.
 4. Araştırmalarda akademik özgürlük ilkesi:Etik ilkelere aykırı olmadığı sürece araştırmalara ve sanatsal çalışmalara karışılamaz ve bunlar engellenemez. Buna karşılık araştırmacılar ve sanatçılar araştırma konu ve yöntemlerini belirlerken özellikle TMJOT’nın bütçe uygulama ilkeleri doğrultusunda ve yerel veya küresel duyarlılık gerektiren konularda özenli ve sorumlu davranır.
 5.  

Yayın Etiği Temel İlkeleri

 1. Bilimsel araştırma sonuçları araştırmayı gerçekten yapan ve yürütenlerin tümünün adlarıyla yayımlanır. Araştırmanın tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yayına hazırlanması aşamalarında etkin katkıda bulunmamış kişilerin adları, yazar adları arasına katılmaz veya katılmaya zorlanmaz.
 2. Bilimsel yayınlarda daha önce yayımlanmış veya yayımlanmamış bir çalışmadan yararlanırken bilimsel yayın kurallarına uygun olarak kaynak gösterilir. Evrensel olarak tanınan bilim kuramları, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermeler dışında hiçbir yapıtın tümü veya bir bölümü, izin alınmadan veya asıl kaynak gösterilmeden çeviri veya özgün biçimiyle yayımlanamaz.
 3. Yayına dayanak oluşturan araştırmayı destekleyen kurum veya kişilerin adları yayınlarda açıkça belirtilir. Bu kapsamda araştırmanın ağırlıklı bölümünün gerçekleştiği akademik kurumun, araştırmacının o kurumla ilişiğini kesmiş olması hâlinde bile anılması esastır.

 

 

14/03/2017
317 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi, Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080

İstanbul-TÜRKİYE Tel: 0 212 532 84 01

E-mail: turkiyatmecmuasi1924@gmail.com