İletişim

Makalelerin Gönderileceği Adres
E-posta: turkiyatmecmuasi1924@gmail.com
Adres: İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi, Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE

Yazı İşleri Müdürü
Ad: Yrd.Doç. Dr. Esra ÖZSÜER
E-posta: esra.ozsuer@istanbul.edu.tr
Telefon: 0212 440 00 00 / 26657

Teknik İletişim
E-dergi Yöneticisi: Arş. Gör. Emine TEMEL
E-posta: emine.temel@istanbul.edu.tr
Telefon: 0 212 440 00 00 / 26657

E-dergi Yöneticisi: Arş. Gör. Harun KORKMAZ
E-posta: harun.korkmaz@istanbul.edu.tr
Telefon: 0 212 440 00 00 / 27865

14/03/2017
362 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi, Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080

İstanbul-TÜRKİYE Tel: 0 212 532 84 01

E-mail: turkiyatmecmuasi1924@gmail.com