Hakkımızda

Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli ve süreli bir yayın organıdır.

Türkiyat Mecmuası, ASOS Index, EBSCO (Academic Search Complite), MLA International Bibliography ve ULAKBİM tarafından taranıp indekslenmektedir.

Dergimizdeki tüm yazılar, kaynak gösterilerek alıntılanabilir.

Yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Sahibi
Prof. Dr. Fikret TURAN

Genel Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Fikret TURAN

Yazı İşleri Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Esra ÖZSÜER

E-Dergi Yöneticisi-Mizanpaj
Arş. Gör. Harun KORKMAZ

Dergi Sekretaryası
Arş. Gör. Harun KORKMAZ
Arş. Gör. Emine TEMEL

14/03/2017
276 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi, Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080

İstanbul-TÜRKİYE Tel: 0 212 532 84 01

E-mail: turkiyatmecmuasi1924@gmail.com